Op zoek naar geregistreerde kassa?

geregistreerde kassa
Eerste geregistreerde kassasystemen beschikbaar voor de horeca HLN.be.
De FOD meldt nu dat hij de eerste certificaten verleend heeft voor twee geregistreerde kassasystemen en één fiscal data module. Bovendien zijn de certificatieprocedures lopende voor vijf kassasystemen en één fiscal data module. De geregistreerde kassa moet het zwartwerk in de horecasector indammen. De kassa is verplicht vanaf 1 januari 2015. Er bestaat nu reeds de mogelijkheid om zich vrijwillig in te schrijven als gebruiker. Tot 31 december 2013 deden 352 horeca-uitbaters dit waardoor ze een vermindering van sociale lasten genieten vanaf het eerste trimester van 2014 meldt de fiscus in een persbericht. Zij moeten uiterlijk tegen einde februari een geregistreerd kassasysteem gebruiken. Op dit moment zijn er al 432 ingeschrevenen.
Geregistreerde kassa in de horecasector nieuwe regels vanaf 1 juli 2016 Partena Professional.
Starter zelfstandige werkgever of accountant? Aanbod voor zelfstandigen en bedrijfsleiders. Geregistreerde kassa in de horecasector nieuwe regels vanaf 1 juli 2016. Geregistreerde kassa in de horecasector nieuwe regels vanaf 1 juli 2016. De verplichte installatie van het geregistreerd kassasysteem GKS is voortaan gekoppeld aan een jaaromzet hoger dan 25.00000. Het Koninklijk Besluit dat de details regelt werd gepubliceerd. De oorspronkelijke 10% regel. Bij de invoering van het geregistreerd kassasysteem was de verplichte installatie gekoppeld aan het regelmatig verbruik van maaltijden waarbij de fiscale administratie het begrip regelmatig evalueerde op 10% van de totale horeca-omzet.
Geregistreerde kassa de derde implementatiedatum is er Klantenzone Acerta.
Geregistreerde Kassa Systeem GKS Witte kassa met FDM.
Het Geregistreerde Kassa Systeem GKS. Vanaf 1 januari 2015 is het gebruik van een Geregistreerde Kassa Systeem of Fiscale Data Module FDM verplicht. In de media werd de witte kassa of kassa blackbox al snel blackbox of zwarte doos genoemd als verwijzing naar de blackbox die ook in de luchtvaart gebruikt wordt. Daarmee is meteen het doel duidelijk van deze blackbox kassa namelijk dat alle verrichtingen automatisch kunnen geregistreerd worden op deze manier kan de overheid snel en transparant audits uitvoeren.
De Geregistreerde Kassa stand van zaken Dynamo Project.
De Geregistreerde Kassa stand van zaken. De ministerraad heeft het nieuwe ontwerp van KB m.b.t. de witte kassa goedgekeurd. In een volgende fase moet het ontwerp nu ter goedkeuring naar de Raad van State. In dit KB wordt bepaald wat de voorwaarden zijn om onder de GKS-wetgeving te vallen nadat een vorig ontwerp door de Raad van State vernietigd werd de 10%-regel. Het nieuwe ontwerp houdt in dat er een grens voor de gks-verplichting gelegd wordt op een omzet van 25.000 euro excl.
Achtergrond tijdlijn geregistreerde kassa's.
BMC Henri La Fontaine 41 B2 Antwerpen BE 0840 651 389. Mijn kassa Overleeft ze? Achtergrond geregistreerde kassa GKS. België is niet het eerste land dat de fraude in de horeca sector wilt bestrijden. Al enkele tientallen jaren vinden we systemen met hetzelfde doel terug in vele landen. Hier een beknopt overzicht. Italië introduceerde in de vroege jaren 80 voor het eerst fiscale technologie gevolgd door Griekenland Malta Canada Québec Bangladesh Turkije Hongarije de Filipijnen Ierland Portugal Macedonië Bosnië Polen Rusland Ethiopië Kenia Tanzania Zimbabwe en Zweden.
Geregistreerde-kassasysteem in de horeca Vlaanderen.be. cross. login. question-circle. search. up-down. vlaanderen-logo. warning.
Lees deze pagina voor. Als u een zaak uitbaat waar regelmatig maaltijden worden verbruikt of als u als traiteur regelmatig cateringdiensten verricht dan moet u met een geregistreerde kassa werken. Die houdt alle bewerkingen bij die in de kassa worden ingevoerd. Met de invoering van het geregistreerde-kassasysteem GKS wil de overheid fraude en zwartwerk tegengaan. Een geregistreerde-kassasysteem bestaat uit. een controlemodule black box. een gepersonaliseerde kaart de Vat Signing Card VSC of gewoon de smartcard. Alle onderdelen van het geregistreerde-kassasysteem zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden het kassasysteem werkt niet zonder controlemodule black box en de controlemodule werkt niet zonder VAT Signing Card.
Van Mechelen Kantoormachines Kantoormaterialen HORECA Expo Gent 2015.
Geregistreerde kassa Hendrickx nv Kassasystemen.
Drink Management System DMS. Laatste richtlijnen mbt in gebruik nemen van geregistreerde kassa Bron Horeca Vlaanderen. Ministerraad keurt ontwerp nieuw koninklijk besluit goed 04/03/2016. 135% investeringsaftrek voor GKS. FDM Fiscal Data Module. FDC Fiscal Data Controller. Bron Ministerie van financiën. Noteer het verschil tussen enerzijds Registratie en anderzijds het plaatsen van de geregistreerde kassa. Dit zijn de nieuwe belangrijke data publicatiedatum 16/12/2014.
Vanhinsberg Geregistreerde Kassa.
Vóór 28 februari 2015 moet elke horeca-uitbater die aan bovenstaande criteria voldoet zich registreren op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën. Dat kan via deze link. Na registratie ontvangt U een datum waarop de geregistreerde kassa in dienst moet zijn. Kassa en blackbox kunt U bij ons aankopen. De smartcard die in de blackbox geplaatst moet worden ontvangt U van de FOD Financiën. Eenvoudige gecertificeerde witte kassa voor Horeca. Compleet systeem bestaande uit kassa blackbox. 7 touchscreen 21 toetsen ingebouwde printer. Optionele keukenprinter en geldlade. Tafelbeheer identificatie van personeel. Interessante prijs 995 BTW 21%. Vermelde prijs is Do-It-Yourself exclusief installatie programmatie en configuratiekosten. Geen ervaring met programmeren van kassa's? Wij zorgen voor de programmatie levering en demonstratie van de kassa.
Veelgestelde vragen geregistreerde kassa's.
De ene zwarte doos is de andere niet het ene type kan tot 100x sneller werken dan het andere waardoor het kassasysteem minimale vertraging ondergaat. 400 euro is een richtprijs. Wat is een geregistreerde kassa? Deze term verwijst naar een kassa die alle handelingen verkopen retouren annulaties registreert conform de wetgeving. Dit begrip kan voor verwarring zorgen aangezien de wetgeving hierrond de afgelopen jaren verschillende keren werd aangepast. Vandaag is een geregistreerde kassa een systeem dat met de zwarte doos kan werken. Elke kassaleverancier krijgt van de fiscus een certificaat dat bewijst dat de door hem verkochte systemen conform zijn met de nieuwe wetgeving. Dit certificaat staat samen met een uniek serienummer op elk kassasysteem en ook op elk ticket vermeld.

Contacteer ons